toeareg 1toeareg 2Voor het Geschiedenis Magazine schreef ik een verhaal over de Toeareg van Noord-Mali. Ik beschrijf hun moeizame relatie met de Malinezen van beneden de Niger en leg uit waar het verzet van de Toeareg op gebaseerd is. In de tijd dat het tijdschrift bij de drukker lag, brak de hel los in Noord-Mali. De Toeareg grepen de macht toen het Malinese leger een staatsgreep pleegde in de hoofdstad. De vreugde voor de Toeareg was van korte duur, fundamentalisten namen het roer in de oude steden Timboektoe en Gao over. Nu moeten hun vrouwen gesluierd gaan, mag er geen muziek gespeeld worden en werden de heilige graftombes van Timboektoe verwoest. Honderdduizenden Toeareg zijn op de vlucht geslagen. Inmiddels heeft het Franse leger ingegrepen en vrezen de Toeareg alweer tussen de raderen van de geschiedenis te komen.